توضیحات

سرویس پشتیبانی از راه دور

شما می توانید به منظور پشتیبانی ، راهنمایی یا رفع هر نوع مشکل کامپیوتری با پرداخت وجه به سرویس پشتیبانی از راه دور دسترسی داشته باشید.

نصب بازی سخت نصب

نصب نرم افزار سخت نصب

رفع مشکلات سیستم عامل ویندوز

رفع مشکلات امنیتی و ویروس کشی