>تراکنش ناموفق
تراکنش ناموفق 2016-11-02T12:16:43+00:00

تراکنش ناموفق

با عرض پوزش، انجام تراکنش با خطا مواجه شد. درصورتی که وجه از حساب شما کسر شده باشد به طور خودکار و حداکثر تا 72 ساعت بعد از تراکنش به حساب شما برگشت داده مي شود.