هاست (Host) یا میزبانی وب به سرویس دهنده سایت شما گفته می شود. سرویس هایی نظیر اختصاص فضای میزبانی که برای نگه داری فایل های وب سایت شما استفاده می شود. فایل های متن، عکس، ویدئو و صوت که همگی درون حافظه دائمی (هارد) سرور در شرکت میزبانی وب ذخیره می شوند. یکی دیگر از سرویس های میزبان وب شما سرویس ایمیل تحت وب (Webmail) می باشد که از این طریق می توانید ایمیل هایی با پیشوند دامنه شخصی خود بوجود آورید.