اعتبار لایسنس ها بمدت یکسال شمسی میباشد و پس از آن بایستی مجدد اقدام به خرید نمایید. لازم به ذکر است در نوع دیگر یعنی نینجاگرام کرک شده (بدون لایسنس) محدودیت سالیانه وجود ندارد. محدودیت سالانه فقط مختص دو نوع لایسنس بینهایت اکانت و لایسنس تک اکانت میباشد.