فایل زیپ کرک بلافاصله پس از پرداخت اینترنتی و بازگشت از صفحه پرداخت بانکی برای شما قابل دسترس و دانلود خواهد بود. لایسنس نینجاگرام بدلیل مسائل امنیتی داخل وبسایت نگهداری نمی شود و باید بصورت دستی برای شما ایمیل گردد از این رو پس از ثبت سفارش و بازگشت از صفحه پرداخت بانکی از 1 تا حداکثر 24 ساعت بعد از آن لایسنس برای شما ایمیل خواهد شد.