از حادثه پلاسكو چه درسي در حوزه امنیت IT مي توان گرفت؟
دليل اكثريت هجوم صاحبان كسب و كار، خروج اسناد و كامپيوتر هاي موجود جهت حفظ اسناد حسابداريشان بود، در حالي كه اگر اطلاعات اين افراد بر روي سامانه هاي ابري ذخيره مي شد نگراني براي از دست رفتن اطلاعات وجود نداشت، همچنين در صورت استفاده صحيح از نظام بانكداري الكترونيك نگراني وجود اسناد تضميني يا مدت دار پرداختي نيز برطرف مي شد.
سامانه هاي اعلام و اطفا در اين ساختمان ها و همينطور سامانه BMS وجود نداشته است، در حالي كه اكثر مغازه داران نسبت به نصب دوربين هاي تحت شبكه اقدام مي نمايند.

نكته جالب تر عدم وجود سامانه اطلاع رساني جمعي آتش نشانان و نبود سامانه اي براي رهگيري وضعيت حياتي و موقعيت مكاني اين افراد است به طوري كه حتي سرپرست تيمها و افراد مسئول شمارش دقيق افراد مفقود را ندارند! به طوري كه جهت اعلام زنده بودن آتش نشانان از تلفن همراه خود استفاده كرده اند.

امنيت اطلاعات و امنيت فيزيكي را جدي بگيريم.