فالوور اینستاگرام بین المللی

فالوور اینستاگرام

فالوور اینستاگرام

فالوور اینستاگرام بین المللی

افزایش فالوور اینستاگرام شما به دو طریق رایگان و روش غیر رایگان امکان پذیر می باشد. در روش رایگان شما می توانید خودتان با صرف وقت فالوور جذب نمایید بطور مثال برای جذب 1000 فالوور باید 1 الی 2 هفته وقت صرف کنید ولی در روش غیر رایگان با پرداخت وجه بصورت آنی هزاران فالوور بدست می‌ آورید. حال انتخاب با شماست که بخواهید هفته‌ ها وقت صرف کنید و یا با پرداخت وجه در عرض مدت زمان بسیار کوتاه به تعداد دلخواه فالوور جذب نمایید.

1K فالوور اینستاگرام

1K فالوور اینستاگرام
فالوور بین المللی
مدت زمان تکمیل 1 روز
قیمت مناسب
احتمال ریزش زیاد
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی 7/24
قیمت: 23000 تومان
ثبت سفارش

1K فالوور اینستاگرام

1k فالوور اینستاگرام کیفیت بالا
فالوور بین المللی
تکمیل 6 ساعته
قیمت مناسب
ریزش تقریبا صفر
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی 7/24
قیمت: 72000 تومان
ثبت سفارش

2K فالوور اینستاگرام

2K فالوور اینستاگرام
فالوور بین المللی
مدت زمان تکمیل 1 روز
قیمت مناسب
احتمال ریزش زیاد
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی 7/24
قیمت: 32000 تومان
ثبت سفارش

2K فالوور اینستاگرام

2k فالوور اینستاگرام کیفیت بالا
فالوور بین المللی
تکمیل 12 ساعته
قیمت مناسب
ریزش تقریبا صفر
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی 7/24
قیمت: 121000 تومان
ثبت سفارش

3K فالوور اینستاگرام

3K فالوور اینستاگرام
فالوور بین المللی
مدت زمان تکمیل 1 روز
قیمت مناسب
احتمال ریزش زیاد
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی 7/24
قیمت: 43000 تومان
ثبت سفارش

3K فالوور اینستاگرام

3k فالوور اینستاگرام کیفیت بالا
فالوور بین المللی
تکمیل 18 ساعته
قیمت مناسب
ریزش تقریبا صفر
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی 7/24
قیمت: 174000 تومان
ثبت سفارش

4K فالوور اینستاگرام

4K فالوور اینستاگرام
فالوور بین المللی
مدت زمان تکمیل 1 روز
قیمت مناسب
احتمال ریزش زیاد
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی 7/24
قیمت: 51000 تومان
ثبت سفارش

4K فالوور اینستاگرام

4k فالوور اینستاگرام کیفیت بالا
فالوور بین المللی
تکمیل 24 ساعته
قیمت مناسب
ریزش تقریبا صفر
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی 7/24
قیمت: 213000 تومان
ثبت سفارش

5K فالوور اینستاگرام

5K فالوور اینستاگرام
فالوور بین المللی
مدت زمان تکمیل 1 روز
قیمت مناسب
احتمال ریزش زیاد
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی 7/24
قیمت: 61000 تومان
ثبت سفارش

5K فالوور اینستاگرام

5k فالوور اینستاگرام کیفیت بالا
فالوور بین المللی
تکمیل 30 ساعته
قیمت مناسب
ریزش تقریبا صفر
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی 7/24
قیمت: 256000 تومان
ثبت سفارش

6K فالوور اینستاگرام

6K فالوور اینستاگرام
فالوور بین المللی
مدت زمان تکمیل 2 روز
قیمت مناسب
احتمال ریزش زیاد
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی 7/24
قیمت: 67000 تومان
ثبت سفارش

6K فالوور اینستاگرام

6k فالوور اینستاگرام کیفیت بالا
فالوور بین المللی
تکمیل 36 ساعته
قیمت مناسب
ریزش تقریبا صفر
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی 7/24
قیمت: 293000 تومان
ثبت سفارش

7K فالوور اینستاگرام

7K فالوور اینستاگرام
فالوور بین المللی
مدت زمان تکمیل 2 روز
قیمت مناسب
احتمال ریزش زیاد
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی 7/24
قیمت: 75000 تومان
ثبت سفارش

7K فالوور اینستاگرام

7k فالوور اینستاگرام کیفیت بالا
فالوور بین المللی
تکمیل 42 ساعته
قیمت مناسب
ریزش تقریبا صفر
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی 7/24
قیمت: 338000 تومان
ثبت سفارش

8K فالوور اینستاگرام

8K فالوور اینستاگرام
فالوور بین المللی
مدت زمان تکمیل 2 روز
قیمت مناسب
احتمال ریزش زیاد
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی 7/24
قیمت: 84000 تومان
ثبت سفارش

8K فالوور اینستاگرام

8k فالوور اینستاگرام کیفیت بالا
فالوور بین المللی
تکمیل 48 ساعته
قیمت مناسب
ریزش تقریبا صفر
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی 7/24
قیمت: 382000 تومان
ثبت سفارش

9K فالوور اینستاگرام

9K فالوور اینستاگرام
فالوور بین المللی
مدت زمان تکمیل 2 روز
قیمت مناسب
احتمال ریزش زیاد
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی 7/24
قیمت: 92000 تومان
ثبت سفارش

9K فالوور اینستاگرام

9k فالوور اینستاگرام کیفیت بالا
فالوور بین المللی
تکمیل 54 ساعته
قیمت مناسب
ریزش تقریبا صفر
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی 7/24
قیمت: 426000 تومان
ثبت سفارش

10K فالوور اینستاگرام

10K فالوور اینستاگرام
فالوور بین المللی
مدت زمان تکمیل 2 روز
قیمت مناسب
احتمال ریزش زیاد
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی 7/24
قیمت: 99000 تومان
ثبت سفارش

10K فالوور اینستاگرام

10k فالوور اینستاگرام کیفیت بالا
فالوور بین المللی
تکمیل 60 ساعته
قیمت مناسب
ریزش تقریبا صفر
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی 7/24
قیمت: 469000 تومان
ثبت سفارش

مقایسه فالوور بین المللی ارزان با فالوور بین المللی کیفیت عالی

فالوور بین المللی ارزان فالوور بین المللی کیفیت عالی
درصد ریزش بالا درصد ریزش بسیار پایین
تکمیل با تاخیر تکمیل فوری
بدون گارانتی ریزش گارانتی ریزش

لطفا قبل از ثبت سفارش موارد زیر را مطالعه نمایید:

اقدامات قبل از سفارش فالوور اینستاگرام

 • قبل از خرید فالوور در پیج خود فعالیت داشته باشید دیگر پیج های اینستاگرام را لایک و فالو نمایید.
 • خود را فعال نشان دهید. به هیچ وجه برای پیج های بدون پست اقدام به خرید فالوور ننمایید.
 • حداقل 9 تا 12 پست در پیج خود درج نمایید.

اقدامات بعد از سفارش

لطفا پس از خرید فالوور اینستاگرام تا 72 ساعت اقدامات زیر را انجام ندهید:

 • Unfollow کردن یا Following کردن بیش از حد
 • درج لایک و کامنت بیش تر از حد مجاز
 • درج کامنت های غیر اخلاقی و خارج از عرف به جهت احتمال Report دادن دیگر کاربران به پشتیبان اینستاگرام
 • تغییر نام کاربری صفحه اینستاگرام
 • درج تگ های لیست سیاه اینستاگرام در پست ها یا کامنت ها

ملاحظات

 • لطفا پیج اینستاگرام خود را در حالت “باز” (public) قرار دهید تا سفارش شما بدرستی انجام انجام گردد.
 • اگر پیج اینستاگرام شما “بسته” (private) باشد سفارش شما انجام نخواهد شد!
 • لطفا در طول زمان انجام عملیات بارگیری فالوور اینستاگرام، توسط یک دستگاه کامپیوتر، لپتاپ، موبایل یا تبلت درون حساب کاربری خود لاگین باشید تا حساب شما فعال بماند.
 • برای خرید فالوور اینستاگرام “آیدی پیج” خود را به طور صحیح در کادر فالوور صفحه پرداخت سایت ما درج نمایید. نمونه صحیح درج آی دی پیج: https://instagram.com/yourusername

موضوعات مرتبط:

فالوور ایرانی
امتیاز به این صفحه
Sending
User Review
4.5 (6 votes)

14s دیدگاه

 1. علیرضا 2018/06/28 در 00:37 - پاسخ

  اکانت های اضافه شده فعال و خارجی هستند تاکید میکنم فعال و چه تضمینی هست

  • پشتیبان 1 2018/06/28 در 01:04 - پاسخ

   سلام فالوور های خارجی فعالیتی ندارند. اگر فالوور فعال نیاز دارید فالوور ایرانی ستاره دار را سفارش دهید

 2. علی 2018/02/05 در 20:14 - پاسخ

  ساعت کاریتون تا کی هست؟

  • پشتیبان 1 2018/02/06 در 16:02 - پاسخ

   ساعت کاری ٩ تا ١٧
   ولی پشتیبانی تلگرامی و تلفنی ٢۴ ساعت شبانه روز انجام میشه

 3. Ali 2018/02/05 در 18:00 - پاسخ

  سلام

  من میخوام یه تعداد فالور امری.کایی واقعی خریداری کنم. امکانش هست؟

  • پشتیبان 1 2018/02/05 در 18:16 - پاسخ

   سلام فالوور های نوع ستاره دار و با کیفیت داخل سایت مکسیار مواردی که گفتید رو در بر می گیرند

 4. جلالی 2018/01/31 در 11:49 - پاسخ

  سلام من دنبال فالور خارجی هستم، به نظر شما ميشه حتی المکان فالور ها اهل آمریکا باشند و يه سوال ديگه اين که اگر فالور بیشتر از 10k خواستم چیکار کنم و بن تخفیف هم شامل ميشه؟

  • پشتیبان 1 2018/01/31 در 14:08 - پاسخ

   سلام وقت بخیر دوست عزیز در تلگرام پاسخ داده شد.

 5. علی خداوردی 2017/12/26 در 14:41 - پاسخ

  سلام من 1kخریداری کردم ولی کلا هزار تا بهم داد چرااااا؟؟؟؟اینم ایدیمhttps://instagram.com/alikhodaverdoyii

  • پشتیبان 1 2017/12/26 در 19:10 - پاسخ

   سلام وقت بخیر مشتری گرامی لطفا توجه فرمایید: اکثرا دیده شده مشتریان با این تصور که هر کا برابر ۱۰۰۰۰ عدد است به ما پیغام می دهند که چرا فقط ۱۰۰۰ عدد پر شده است در صورتی که هر کا برابر ۱۰۰۰ عدد می باشد.
   ۱کا مساوی ۱۰۰۰عدد
   ۱۰کا مسا‌ی ۱۰۰۰۰عدد
   فقط کافیست در اینترنت سرچ بزنید جواب سوال خود را خواهید یافت

 6. Amir.amir 2017/10/26 در 00:20 - پاسخ

  سلام من دو کا فالور باقیمت یازده تومن خریدم بعد چند ساعت واریز میشه

  • پشتیبان 2 2017/10/26 در 00:31 - پاسخ

   سلام وقت بخیر مشتری گرامی سفارش شما تنها ۱۵ دقیقه است که از طرف شما برای ما ثبت شده و در همان لحظه ثبت شروع و تا الان نزدیک به ۱ کا انجام شده برای باقی مانده سفارش منتظر باشید تا چند دقیقه دیگر ایمیل اتمام سفارش برای شما ارسال می شود. موفق باشید

 7. مهرسا 2017/01/29 در 00:16 - پاسخ

  من الان یه همچین برنامه ای دارم ولی تازگیا سکه هام منفی شدهدنمیتونم فالورخریداری کنم ه طوررایگان چیکارکنم دیگ نمیتونمازش استفاده کنم؟؟؟

  • پشتیبان 1 2017/01/29 در 10:50 - پاسخ

   سلام و عرض ادب احتراما خرید فالوور اینستاگرام از سایت مکسیار از طریق پرداخت بانکی صورت می پذیرد و غیر مرتبط با نرم افزار مورد نظر شما می باشد.

درج دیدگاه