بازدید ویدئو یا لایک خودکار اینستاگرام

بازدید ویدئو یا لایک خودکار اینستاگرام

80 بازدید ویدئو یا
لایک خودکار اینستاگرام

80 بازدید ویدئو و لایک خودکار اینستاگرام
تحویل تا یک ماه به مرور
بهترین قیمت در ایران
کاربر بین المللی
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی 7/24
ضمانت برگشت وجه
قیمت: 58.000 تومان
ثبت سفارش

150 بازدید ویدئو یا
لایک خودکار اینستاگرام

150 بازدید ویدئو و لایک خودکار اینستاگرام
تحویل تا یک ماه به مرور
بهترین قیمت در ایران
کاربر بین المللی
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی 7/24
ضمانت برگشت وجه
قیمت: 92.000 تومان
ثبت سفارش

300 بازدید ویدئو یا
لایک خودکار اینستاگرام

300 بازدید ویدئو و لایک خودکار اینستاگرام
تحویل تا یک ماه به مرور
بهترین قیمت در ایران
کاربر بین المللی
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی 7/24
ضمانت برگشت وجه
قیمت: 144.000 تومان
ثبت سفارش

600 بازدید ویدئو یا
لایک خودکار اینستاگرام

600 بازدید ویدئو و لایک خودکار اینستاگرام
تحویل تا یک ماه به مرور
بهترین قیمت در ایران
کاربر بین المللی
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی 7/24
ضمانت برگشت وجه
قیمت: 216.000 تومان
ثبت سفارش

1500 بازدید ویدئو یا
لایک خودکار اینستاگرام

1500 بازدید ویدئو و لایک خودکار اینستاگرام
تحویل تا یک ماه به مرور
بهترین قیمت در ایران
کاربر بین المللی
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی 7/24
ضمانت برگشت وجه
قیمت: 394.000 تومان
ثبت سفارش

2200 بازدید ویدئو یا
لایک خودکار اینستاگرام

2200 بازدید ویدئو و لایک خودکار اینستاگرام
تحویل تا یک ماه به مرور
بهترین قیمت در ایران
کاربر بین المللی
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی 7/24
ضمانت برگشت وجه
قیمت: 504.000 تومان
ثبت سفارش

3200 بازدید ویدئو یا
لایک خودکار اینستاگرام

3200 بازدید ویدئو و لایک خودکار اینستاگرام
تحویل تا یک ماه به مرور
بهترین قیمت در ایران
کاربر بین المللی
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی 7/24
ضمانت برگشت وجه
قیمت: 600.000 تومان
ثبت سفارش

5500 بازدید ویدئو یا
لایک خودکار اینستاگرام

5500 بازدید ویدئو و لایک خودکار اینستاگرام
تحویل تا یک ماه به مرور
بهترین قیمت در ایران
کاربر بین المللی
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی 7/24
ضمانت برگشت وجه
قیمت: 936.000 تومان
ثبت سفارش

لطفا قبل از ثبت سفارش موارد زیر را مطالعه نمایید:

اقدامات سفارش بازدید ویدئو یا لایک خودکار اینستاگرام

  • لطفا پیج اینستاگرام خود را در حالت “باز” (public) قرار دهید تا سفارش شما بدرستی انجام انجام گردد.
  • اگر پیج اینستاگرام شما “بسته” (private) باشد سفارش شما انجام نخواهد شد!
  • لطفا در طول زمان انجام عملیات بارگیری بازدید ویدئو یا لایک خودکار اینستاگرام، توسط یک دستگاه کامپیوتر، لپتاپ، موبایل یا تبلت درون حساب کاربری خود لاگین باشید تا حساب شما فعال بماند.
  • برای خرید بازدید ویدئو یا لایک خودکار اینستاگرام آدرس لینک عکس خود را به طور صحیح در کادر “لینک عکس یا ویدئو اینستاگرام” صفحه تسویه حساب سایت ما درج نمایید. نمونه صحیح درج لینک عکس یا ویدئو: https://www.instagram.com/p/BLgkyxEg2BK