فالوور اینستاگرام

لوگوی اینستاگرام

فالوور اینستاگرام بین المللی

افزایش فالوور اینستاگرام شما به دو طریق رایگان و روش غیر رایگان امکان پذیر می باشد. در روش رایگان شما می توانید خودتان با صرف وقت فالوور جذب نمایید بطور مثال برای جذب 1000 فالوور باید 1 الی 2 هفته وقت صرف کنید ولی در روش غیر رایگان با پرداخت وجه بصورت آنی هزاران فالوور بدست می‌ آورید. حال انتخاب با شماست که بخواهید هفته‌ ها وقت صرف کنید و یا با پرداخت وجه در عرض مدت زمان بسیار کوتاه به تعداد دلخواه فالوور جذب نمایید.

1K فالوور اینستاگرام

1K فالوور اینستاگرام
فالوور بین المللی
مدت زمان تکمیل 1 روز
قیمت مناسب
احتمال ریزش زیاد
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی 7/24
قیمت: 6.000 تومان
ثبت سفارش

1K فالوور اینستاگرام

1k فالوور اینستاگرام کیفیت بالا
فالوور بین المللی
تکمیل 6 ساعته
قیمت مناسب
ریزش تقریبا صفر
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی 7/24
قیمت: 11.000 تومان
ثبت سفارش

2K فالوور اینستاگرام

2K فالوور اینستاگرام
فالوور بین المللی
مدت زمان تکمیل 2 روز
قیمت مناسب
احتمال ریزش زیاد
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی 7/24
قیمت: 11.500 تومان
ثبت سفارش

2K فالوور اینستاگرام

2k فالوور اینستاگرام کیفیت بالا
فالوور بین المللی
تکمیل 12 ساعته
قیمت مناسب
ریزش تقریبا صفر
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی 7/24
قیمت: 22.000 تومان
ثبت سفارش

3K فالوور اینستاگرام

3K فالوور اینستاگرام
فالوور بین المللی
مدت زمان تکمیل 3 روز
قیمت مناسب
احتمال ریزش زیاد
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی 7/24
قیمت: 16.500 تومان
ثبت سفارش

3K فالوور اینستاگرام

3k فالوور اینستاگرام کیفیت بالا
فالوور بین المللی
تکمیل 18 ساعته
قیمت مناسب
ریزش تقریبا صفر
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی 7/24
قیمت: 33.000 تومان
ثبت سفارش

4K فالوور اینستاگرام

4K فالوور اینستاگرام
فالوور بین المللی
مدت زمان تکمیل 4 روز
قیمت مناسب
احتمال ریزش زیاد
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی 7/24
قیمت: 21.500 تومان
ثبت سفارش

4K فالوور اینستاگرام

4k فالوور اینستاگرام کیفیت بالا
فالوور بین المللی
تکمیل 24 ساعته
قیمت مناسب
ریزش تقریبا صفر
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی 7/24
قیمت: 44.000 تومان
ثبت سفارش

5K فالوور اینستاگرام

5K فالوور اینستاگرام
فالوور بین المللی
مدت زمان تکمیل 5 روز
قیمت مناسب
احتمال ریزش زیاد
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی 7/24
قیمت: 26.000 تومان
ثبت سفارش

5K فالوور اینستاگرام

5k فالوور اینستاگرام کیفیت بالا
فالوور بین المللی
تکمیل 30 ساعته
قیمت مناسب
ریزش تقریبا صفر
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی 7/24
قیمت: 55.000 تومان
ثبت سفارش

6K فالوور اینستاگرام

6K فالوور اینستاگرام
فالوور بین المللی
مدت زمان تکمیل 6 روز
قیمت مناسب
احتمال ریزش زیاد
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی 7/24
قیمت: 30.000 تومان
ثبت سفارش

6K فالوور اینستاگرام

6k فالوور اینستاگرام کیفیت بالا
فالوور بین المللی
تکمیل 36 ساعته
قیمت مناسب
ریزش تقریبا صفر
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی 7/24
قیمت: 66.000 تومان
ثبت سفارش

7K فالوور اینستاگرام

7K فالوور اینستاگرام
فالوور بین المللی
مدت زمان تکمیل 7 روز
قیمت مناسب
احتمال ریزش زیاد
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی 7/24
قیمت: 34.000 تومان
ثبت سفارش

7K فالوور اینستاگرام

7k فالوور اینستاگرام کیفیت بالا
فالوور بین المللی
تکمیل 42 ساعته
قیمت مناسب
ریزش تقریبا صفر
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی 7/24
قیمت: 77.000 تومان
ثبت سفارش

8K فالوور اینستاگرام

8K فالوور اینستاگرام
فالوور بین المللی
مدت زمان تکمیل 8 روز
قیمت مناسب
احتمال ریزش زیاد
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی 7/24
قیمت: 39.000 تومان
ثبت سفارش

8K فالوور اینستاگرام

8k فالوور اینستاگرام کیفیت بالا
فالوور بین المللی
تکمیل 48 ساعته
قیمت مناسب
ریزش تقریبا صفر
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی 7/24
قیمت: 88.000 تومان
ثبت سفارش

9K فالوور اینستاگرام

9K فالوور اینستاگرام
فالوور بین المللی
مدت زمان تکمیل 9 روز
قیمت مناسب
احتمال ریزش زیاد
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی 7/24
قیمت: 43.000 تومان
ثبت سفارش

9K فالوور اینستاگرام

9k فالوور اینستاگرام کیفیت بالا
فالوور بین المللی
تکمیل 54 ساعته
قیمت مناسب
ریزش تقریبا صفر
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی 7/24
قیمت: 99.000 تومان
ثبت سفارش

10K فالوور اینستاگرام

10K فالوور اینستاگرام
فالوور بین المللی
مدت زمان تکمیل 10 روز
قیمت مناسب
احتمال ریزش زیاد
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی 7/24
قیمت: 47.500 تومان
ثبت سفارش

10K فالوور اینستاگرام

10k فالوور اینستاگرام کیفیت بالا
فالوور بین المللی
تکمیل 60 ساعته
قیمت مناسب
ریزش تقریبا صفر
پرداخت ایمن
بدون نیاز به پسورد
پشتیبانی 7/24
قیمت: 110.000 تومان
ثبت سفارش

مقایسه فالوور بین المللی ارزان با فالوور بین المللی کیفیت عالی

فالوور بین المللی ارزان فالوور بین المللی کیفیت عالی
درصد ریزش بالا درصد ریزش بسیار پایین
فالوور فیک فالوور واقعی
تکمیل با تاخیر تکمیل فوری
بدون ضمانت استرداد وجه ضمانت استرداد وجه

لطفا قبل از ثبت سفارش موارد زیر را مطالعه نمایید:

اقدامات قبل از سفارش فالوور اینستاگرام

 • قبل از خرید فالوور در پیج خود فعالیت داشته باشید دیگر پیج های اینستاگرام را لایک و فالو نمایید.
 • خود را فعال نشان دهید. به هیچ وجه برای پیج های بدون پست اقدام به خرید فالوور ننمایید.
 • حداقل 9 تا 12 پست در پیج خود درج نمایید.

اقدامات بعد از سفارش

لطفا پس از خرید فالوور اینستاگرام تا 72 ساعت اقدامات زیر را انجام ندهید:

 • Unfollow کردن یا Following کردن بیش از حد
 • درج لایک و کامنت بیش تر از حد مجاز
 • درج کامنت های غیر اخلاقی و خارج از عرف به جهت احتمال Report دادن دیگر کاربران به پشتیبان اینستاگرام
 • تغییر نام کاربری صفحه اینستاگرام
 • درج تگ های لیست سیاه اینستاگرام

ملاحظات

 • لطفا پیج اینستاگرام خود را در حالت “باز” (public) قرار دهید تا سفارش شما بدرستی انجام انجام گردد.
 • اگر پیج اینستاگرام شما “بسته” (private) باشد سفارش شما انجام نخواهد شد!
 • لطفا در طول زمان انجام عملیات بارگیری فالوور اینستاگرام، توسط یک دستگاه کامپیوتر، لپتاپ، موبایل یا تبلت درون حساب کاربری خود لاگین باشید تا حساب شما فعال بماند.
 • برای خرید فالوور اینستاگرام “آیدی پیج” خود را به طور صحیح در کادر فالوور صفحه پرداخت سایت ما درج نمایید. نمونه صحیح درج آی دی پیج: https://instagram.com/yourusername

موضوعات مرتبط: